Tolbert, 10 mei 2021

 

Inleiding


De kernactiviteiten van Score BV/Score Production BV/ErgoXS BV zijn het ontwikkelen, produceren en vermarkten van ergonomisch verantwoorde stoelen en accessoires, alsmede beeldscherm-ophangsystemen.

Met een team van zo’n 50 medewerkers werken wij elke dag samen om de beste stoelen en accessoires te maken zodat jij gezond en lekker je werk kunt doen. Dit doen wij vanuit onze eigen fabriek in Tolbert. Onze productontwikkelaars ontwikkelen nieuwe zitoplossingen en beeldscherm ophangsystemen die aansluiten bij de huidige ergonomische standaarden. Score stoelen en accessoires worden naar meer dan 40 landen geëxporteerd.

 

Kwaliteitsmanagementsysteem


Score BV/Score Production BV/ErgoXS BV heeft een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO9001:2015. Het kwaliteitsmanagementsysteem is opgezet om te bereiken dat:

 • De belangrijkste processen binnen de organisatie geïdentificeerd, gedocumenteerd en daarmee duidelijk zijn.
 • De uitvoering en beheersing van de processen doeltreffend is.
 • De processen worden bewaakt, gemeten, geanalyseerd en zo mogelijk verbeterd;
 • verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven en helder naar onze medewerkers zijn gecommuniceerd.
 • Nieuwe medewerkers snel inzicht hebben in de manier van werken.
 • Een veilige operationele omgeving gecreëerd wordt voor onze medewerkers.
 • De beschikbaarheid van middelen zeker wordt gesteld.
 • Voldaan wordt aan wet- en regelgeving.

Centraal in dit alles staat onze opdrachtgever. Onze opdrachtgever is immers de reden van ons bestaan. Daarom gaan wij duurzaam met onze klant(en) om.

 

Continu verbeteren


Het kwaliteitsmanagementsysteem is gericht op het professionaliseren van de organisatie, waardoor zowel de proceskwaliteit als de kwaliteit van onze producten en diensten continu verbeteren. Dit wordt gedaan door:

 • Een voor de organisatie passend beleid te ontwikkelen.
 • Dit beleid kenbaar en begrijpelijk te maken binnen de organisatie.
 • Het bevorderen van een hoog kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers.
 • Het motiveren van medewerkers, waarbij inspraak en betrokkenheid bij verbeterprojecten wordt gestimuleerd.
 • Waar mogelijk medewerkers te trainen en/of op te leiden.
 • Met klanten overleg te plegen over de eisen die aan de te leveren diensten gesteld worden.
 • Het streven naar verhoging van de klanttevredenheid als basis voor een duurzame relatie.
 • Duurzame relaties te ontwikkelen met overige stakeholders, waaronder leveranciers.
 • Compliant te zijn aan geldende wet- en regelgeving.
 • Een kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden dat voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de normeisen.

Score BV / Score Production BV / ErgoXS BV streeft naar ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde wijze met duurzame relaties. Dit geven wij vorm door het bieden van kwalitatief hoogwaardige producten aan onze klanten en het bieden van kwalitatief goed werk aan onze medewerkers met respect voor onze leefomgeving.


Score BV / Score Production BV / ErgoXS BV

 

Mark Nauta
CEO